Ενημερωτική Συνάντηση

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε συναδέλφους, ερευνητές και μη, για της σύσταση μίας κοινότητας με αντικείμενο την Ανοικτή Επιστήμη. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται απο το International Network of Open Science & Scholarship Communities (INOSC).

Δύο βασικά συστατικά της κοινότητας υπάρχουν ήδη: 1) Λογότυπο 2) Υποδομή για ιστοσελίδα. Προς ενημέρωση όλων, θα δημιουργηθεί μία διαδικτυακή συνάντηση για να συζητηθούν:

  • Το διεθνές περιβάλλον της Ανοικτής Επιστήμης
  • Δράσεις Ανοικτής Επιστήμης από φορείς που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο
  • Τα κίνητρα για την υλοποίηση της κοινότητας
  • Σύσταση οργανωτική επιτροπής για την διαχείρηση της κοινότητας (Εθελοντική εργασία)

Πληροφορίες Συνάντησης

  • Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, 2023
  • Ώρα: 17:00 – 18:30 (συνολική διάρκεια: 90 λεπτά)
  • Επικοινωνία: athens@osc-international.com – fotis.mystakopoulos@operas-eu.org
  • Φόρμα συμμετοχής: Εγγραφή

New blog post on Open Science training from OSCG member Rory Coyne

In this Open Voices blog post we are talking to Rory Coyne about Open Science training! Rory is a PhD student in Health Psychology at the University of Galway. He completed the Bachelor of Arts in Psychology at University of Galway in 2020, and the Master of Science in Health Psychology at University of Galway in 2021. His research interests are in the areas of digital health, psychophysiology, and human-machine interaction. Rory is also actively involved in the promotion of Open Science practices in research, and is a committee member on the European Health Psychology Society’s Open Science Special Interest Group.

You can read the interview with Rory on the Hardiblog of the University of Galway Library: https://hardimanlibrary.blogspot.com/2023/09/rory-coyne.html