Ενημερωτική Συνάντηση

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε συναδέλφους, ερευνητές και μη, για της σύσταση μίας κοινότητας με αντικείμενο την Ανοικτή Επιστήμη. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται απο το International Network of Open Science & Scholarship Communities (INOSC).

Δύο βασικά συστατικά της κοινότητας υπάρχουν ήδη: 1) Λογότυπο 2) Υποδομή για ιστοσελίδα. Προς ενημέρωση όλων, θα δημιουργηθεί μία διαδικτυακή συνάντηση για να συζητηθούν:

  • Το διεθνές περιβάλλον της Ανοικτής Επιστήμης
  • Δράσεις Ανοικτής Επιστήμης από φορείς που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο
  • Τα κίνητρα για την υλοποίηση της κοινότητας
  • Σύσταση οργανωτική επιτροπής για την διαχείρηση της κοινότητας (Εθελοντική εργασία)

Πληροφορίες Συνάντησης

  • Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, 2023
  • Ώρα: 17:00 – 18:30 (συνολική διάρκεια: 90 λεπτά)
  • Επικοινωνία: athens@osc-international.com – fotis.mystakopoulos@operas-eu.org
  • Φόρμα συμμετοχής: Εγγραφή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.