Ενημέρωση

Η σελίδα και η κοινότητα βρίσκονται υπό κατασκευή. Η κοινότητα συντονίζεται από τον Φώτη Μύστακόπουλο, Project Policy Officer των OPERAS AISBL, και σύντομα θα δημιουργηθεί μία συντονιστική ομάδα για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα πλάνο για την ανάπτυξη της κοινότητας.

Οι ρόλοι που είναι απαραίτητοι είναι επιστημονικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα.

  • Επιστημονικοί Σύμβουλοι (Ερευνητές) (2 έως 4 άτομα)
  • Διαχειριστές Κοινωνικών Δικτύων (1-2 άτομα)
  • Πρεσβευτές/Εκπροσώπους της κοινότητας σε πανεπιστήμια της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με athens@osc-international.com.

Ευχαριστώ

Φώτης Μυστακόπουλος, Συντονιστής Κοινότητας Ανοικτής Επιστήμης – Αθήνα